Gjel pa fosfat me aromë limoni që jep freski

- enëve u jep shkëlqim të kristaltë,

- i mënjanon njollat më të rënda dhe yndyrat,

- e parandalon krijimin e mbetjeve gëlqerore të ujit,

- e vazhdon afatin e përdorimit të makinës për larjen e enëve.


Paketimi: 450g = 6 larje,

1750g (1500+250 FALAS) = 60 larje

MIL AUTOMATIK,
XHEL - 3 NË 1

Për shkëlqim të përsosur dhe enë pa njolla.

Preparat i lëngshëm për shpëlarje në  makinat për larjen e enëve. Vepron gjatë kohës së procesit të shpëlarjes, për t’i mënjanuar plotësisht mbetjet e ushqimeve dhe detergjentin. Mund të gjendet me aromë limoni.


Paketimi: 500g

MIL, PREPARAT
PËR SHPËLARJE
RISI

Copyright © Hemiks, 2012  All rights reserved.

HAPI I PARË PËR SHTËPI TË PASTËR