Tel. ++389 (0) 2 571 905

Fax:  ++389 (0) 2 571 904

e-mail:  info@hemiks.com.mk

www.hemiks.com.mk

Rr. Kiril i Metodij

1041 нас. Ilinden

Republik të Maqedonisë

Kontakt

Copyright © Hemiks, 2012  All rights reserved.

HAPI I PARË PËR SHTËPI TË PASTËR